Uitvaartverzekeraar onbekend of polis kwijt?

Het gebeurt vaak dat nabestaanden niet weten of hun overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten, bijvoorbeeld omdat de polis is zoekgeraakt of de verzekeraar onbekend is. Dat is natuurlijk zonde, want het doel van uw dierbare was om u financieel te ontlasten. Maar als u van niets weet, kunnen er natuurlijk ook geen uitkeringen worden gedaan. Het is daarom belangrijk om erachter te komen of de overledene een uitvaartpolis heeft.

Maar hoe doet u dat?

Middels het onderstaande stappenplan komt u er snel achter of er een uitvaartverzekering was en bij welke verzekeraar.

Duik in de administratie

Omdat de dekking van uitvaartverzekeringen vele tientallen jaren doorloopt, kan het voorkomen dat de uitvaartverzekeraar waar de overleden dierbare een polis had afgesloten in de loop van tijd failliet is gegaan of is overgenomen door een andere verzekeraar. Het is dan behoorlijk lastig om erachter te komen wie de polis nu beheert.

De eerste en gemakkelijkste stap is om te duiken in de administratie van de overledene. Hier vindt u mogelijk de polis zelf of andere bewijzen van een afgesloten uitvaartverzekering. Bij het doorspitten van de administratie let u ook op de namen van verzekeraars en namen van polissen die nu niet meer bestaan. Om u daarbij te helpen heeft De Nederlandsche Bank een lijst met namen van oude polissen, uitvaartverzekeraars, levensverzekeraars en begrafenisfondsen opgesteld, inclusief de namen van de verzekeraars die de polissen nu in beheer hebben.

Bekijk de bankafschriften

Vindt u niets in de administratie? Dan kan het zinnig zijn om de bankafschriften te bekijken. Hier vindt u misschien een naam van een uitvaartverzekeraar, zodat u weet met wie u contact kunt opnemen. Via deze link krijgt u een lijst met de uitvaartverzekeraars die anno 2017 in Nederland actief zijn.

Is er een assurantieadviseur?

Heeft u nog steeds geen bewijs van een uitvaartpolis gevonden? Zoek dan uit of de overledene misschien een assurantieadviseur had. Hij/zij kan u verder helpen en weet mogelijk zelfs bij welke verzekeraar uw overleden dierbare een polis had afgesloten.

Raadpleeg het Verbond van Verzekeraars

Ten slotte kunt u ook terecht bij de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen voor u uitzoeken of u als nabestaande recht heeft op een uitkering. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zoekservice voor polissen. Het Verbond gaat dan bij aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie een verzekering heeft afgesloten.

Via de website van Het Verbond kunt u de aanvraag indienen, maar hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. U kunt namelijk alleen informatie opvragen:

  1. Na het overlijden van uw dierbare.
  2. Als u een erfgenaam, kind, echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent. Of als u de persoon bent die is aangewezen om de nalatenschap af te handelen, bijvoorbeeld een notaris.
  3. Als u een aantal documenten meestuurt waaruit blijkt dat aan voorwaarde 1 en 2 hierboven is voldaan.

Op basis van de aangeleverde informatie gaan de verzekeraars, in opdracht van Het Verbond, op zoek naar verzekeringen op naam van de overledene. Vervolgens zal Het Verbond aan u (de aanvrager) melden of er iets is gevonden. Het is dan ook aan u om contact te zoeken met de verzekeringsmaatschappijen of fondsen waar iets is gevonden.

Verder belangrijk:

  • Het indienen van een aanvraag bij Het Verbond van Verzekeraars kan via een normaal aanvraagformulier of digitaal.
  • De procedure van Het Verbond van Verzekeraars kan twee tot drie maanden duren.
  • Verzekeraars zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

–> Klik hier om een aanvraag in te dienen.

Polis gevonden?

Als blijkt dat u als nabestaande recht heeft op een uitkering kunt u contact opzoeken met de verzekeraar. Wettelijk gezien hebben nabestaanden tot vijf jaar na overlijden van de verzekerde recht op uitkering door een uitvaartverzekeraar. Weet dat u vervolgens altijd zelf een vrije keuze heeft bij het kiezen van een uitvaartbegeleider, ongeacht de verzekering die staat op naam van de overledene.

Vond u deze pagina nuttig?