Uitvaartverzekering en euthanasie

Als er bij overlijden euthanasie wordt toegepast, kan dat gevolgen hebben voor de dekking van de uitvaartverzekering. Dat komt omdat euthanasie geen natuurlijke doodsoorzaak is. Zo kan de uitvaartverzekeraar besluiten om het verzekerde bedrag pas op een later moment uit te keren. Hoe dat is geregeld, staat vermeld in de polisvoorwaarden van de verzekering.

Beperkende voorwaarden

In veel gevallen zijn er beperkende voorwaarden aan de dekking wanneer de verzekerde komt te overlijden als gevolg van euthanasie, bijvoorbeeld:

  • De wettelijke regels die gelden voor euthanasie zijn gevolgd (altijd van toepassing)
  • De verzekerde is een minimale periode aangesloten bij de uitvaartverzeker