Afwikkeling erfenis na overlijden

De erfenis omvat alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. De erfgenamen kunnen de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erfgenamen

Voordat de nalatenschap wordt afgehandeld, is het belangrijk om te achterhalen wie de erfgenamen zijn. Zij staan genoemd in het testament en zijn meestal verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Het testament kan een erfstelling bevatten met meerdere personen en instellingen en in welke delen zij recht hebben op de erfenis. Er kan ook een onterving in staan waarbij bepaalde personen worden uitgesloten van de erfenis.

Indien er geen testament is opgesteld, wordt d