Uitvaartverzekering eerder uitbetalen

Normaal gesproken keert een uitvaartverzekeraar pas uit nadat de verzekerde is overleden. Echter, in bepaalde situaties kan er al eerder een beroep worden gedaan op de dekking van de uitvaartverzekering. De verzekeraar zal dan (een deel van) het verzekerde bedrag eerder uitbetalen/uitkeren. Hieronder wordt besproken in welke situaties daar sprake van kan zijn.

Terminale ziekte

Sommige uitvaartverzekeraars hebben in de polisvoorwaarden opgenomen dat de verzekeringsnemer recht heeft op een voorschot van het verzekerde bedrag indien de verzekeringsnemer lijdt aan een terminale ziekte. Het voorschotbedrag kan dan bijvoorbeeld g