Begrafenisverzekering

BegrafenisverzekeringMet een begrafenisverzekering zorgt u ervoor dat de kosten die komen kijken bij de begrafenis zijn gedekt. Denk daarbij aan het begeleiden van de uitvaart, de plechtigheid op de begraafplaats en het grafmonument.

De kosten van een begrafenis liggen gemiddeld tussen de 8.500 en 11.000 euro. Niet iedereen heeft zoveel geld op de rekening staan.

Begrafenisverzekering vergelijken

Het is raadzaam om verschillende begrafenisverzekeringen met elkaar te vergelijken, want tussen polissen kan er veel verschil zitten, bijvoorbeeld op het gebied van:

  1. Soort dekking: de ene uitvaartverzekeraar biedt een dekking voor begrafeniskosten in de vorm van natura. Bepaalde diensten en producten worden dan vergoed waarbij de nabestaanden geen rekening krijgen te zien. Andere verzekeraars daarentegen, keren een vast bedrag (kapitaal) uit na overlijden van de verzekerde. Dit kan vervolgens naar eigen wens worden gebruikt om de begrafenis te bekostigen.
  2. Hoogte uitkering: dit is het bedrag of de waarde waarvoor u gedekt bent voor uw begrafenis. Bij sommige kapitaalverzekering kunt u ervoor kiezen om de uitkering te indexeren. De hoogte uitkering groeit dan mee met de inflatie. U betaalt echter ook meer premie.
  3. Premie: dit is het bedrag dat u in ruil voor dekking van de begrafenisverzekeraar betaalt.
  4. Looptijd: de looptijd zegt iets over de periode waarin u premie betaalt. Bij vergelijken van begrafenisverzekeringen is het handig om naar de looptijd van de polis te kijken, want uiteindelijk bepaalt de looptijd voor een groot deel hoeveel premie u in totaal voor de verzekering zult betalen.
  5. Voorwaarden: uitvaartverzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden hanteren waardoor er beperkingen kunnen optreden in de dekking van begrafeniskosten bij uw overlijden. Deze beperkingen kunnen bijvoorbeeld optreden als euthanasie wordt toegepast of als u een chronische ziekte onder de leden heeft. Het is verstandig om u te verdiepen in de voorwaarden.

Soorten begrafenisverzekeringen

Bij het vergelijken van een verzekering voor een begrafenis is het goed om te weten dat er verschillende typen polissen zijn:

  • Natura begrafenisverzekering
  • Kapitaal begrafenisverzekering
  • Natura sommen begrafenisverzekering
  • Combinatie begrafenisverzekering

Iedere polis kent zijn eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Zo is een naturaverzekering waardevast en zijn alle kosten die van te voren zijn vastgelegd, gedekt door de verzekering. Bij een kapitaalverzekering ligt dat anders, want bij deze polis krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd door de uitvaartverzekeraar. Dat bedrag mag vervolgens naar eigen wens gebruikt worden om de begrafenis te betalen, of voor andere doeleinden.

Een kapitaalverzekering is niet waardevast, omdat de som die wordt uitgekeerd minder waard wordt vanwege inflatie en andere factoren. Er wordt daarom nogal eens gekozen voor een indexatie van een kapitaal begrafenisverzekering.

Koopsom begrafenisverzekering

Bij een koopsomverzekering betaalt de verzekerde eenmalig een premiebedrag en is hij direct verzekerd voor zijn/haar uitvaart. Degene die de polis afsluit, kan vooraf aangeven welk bedrag de uitvaartverzekeraar mag uitkeren bij overlijden.

Afsluiten begrafenisverzekering

Het afsluiten van een begrafenisverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden worden ontzien voor het betalen van de uitvaart. Zij hoeven zich tijdens de emotionele tijd niet te mengen in de financiële afwikkeling van uw begrafenis. In ruil voor dekking van begrafeniskosten betaalt u iedere maand premie aan de uitvaartverzekeraar. Daarmee betaalt u dus gespreid voor uw eigen begrafenis.

Bij het aangaan van de begrafenis overlegt u samen met de begrafenisverzekeraar welke producten en diensten u graag wilt verzekeren of voor welk bedrag u zich wilt indekken.

Vond u deze pagina nuttig?

100% vond het overzicht 'Begrafenisverzekering' nuttig (gebaseerd op 3 beoordelingen)

Deze pagina is geactualiseerd op: 18 mei 2017