Uitvaartverzekering afkopen

Het is soms mogelijk om tussentijds te stoppen met een uitvaartverzekering en deze af te kopen. U stopt dan met het betalen van premie en ook de dekking die hoorde bij de polis zal vervallen. Uw nabestaanden krijgen dus geen kapitaaluitkering of vergoeding van uitvaartkosten. Mogelijk heeft u wel recht op de afkoopwaarde, mits die er is.

Informeer bij uw eigen uitvaartverzekeraar of het mogelijk is om uw uitvaartverzekering af te kopen. Vaak is dat alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

  • Het betreft een kapitaalverzekering
  • U verhuist permanent naar het buitenland en uw verzekeraar wil het risico niet meer dekken (conform de polisvoorwaarden).

Afkoopwaarde verzekering

Omdat u soms voor langere tijd premie hebt betaald, kan de verzekering een bepaalde waarde hebben. Dit noe