Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (afkorting ORV) is een levensverzekering die een bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt. Dit bedrag kan dienen om de familie van de overledene financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het (af)betalen van de hypotheek of de huur, het betalen van de vaste lasten of het betalen van de studie voor de kinderen. Soms is een overlijdensverzekering verplicht, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek.

Deze pagina biedt informatie en kennisdossiers over een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze voor een geschikte polis.

Alle informatie is opgesteld door UitvaartNet.nl, een kennisplatform voor uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Onderwerpen overlijdensrisicoverzekering
Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Welke soorten zijn er?
Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
Is er een medische keuring?

VoorwaardenVoorwaarden

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (of ORV) beschermt u en uw gezin tegen de financiële risico’s die kunnen komen kijken bij een overlijden. Als u of uw partner overlijdt, valt er mogelijk een (aanzienlijk) deel van het inkomen weg. Een verzekering tegen overlijdensrisico geeft in dit soort situaties financiële steun door middel van een eenmalige uitkering. Daardoor kunt u (of uw partner) blijven voldoen aan uw financiële verplichtingen. Het is ook mogelijk om een overlijdensverzekering op twee levens tegelijk af te sluiten.

Samengevat:

  • Degene wiens leven wordt verzekerd, is de verzekerde.
  • De nabestaanden van de verzekerde zijn de begunstigden en hebben recht op een uitkering als de verzekerde overlijdt.
  • Hoe hoog de uitkering precies is, hangt af van de soort polis die u afsluit en het verzekerde bedrag.

Welke soorten verzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten verzekeringen die dekking bieden bij overlijdensrisico, namelijk:

Gelijkblijvende verzekering

Bij een gelijkblijvende verzekering voor overlijdensrisico wordt na overlijden een vast bedrag uitgekeerd door de verzekeraar. De hoogte van het bedrag blijft constant gedurende de gehele looptijd van de verzekering. De looptijd van een gelijkblijvende verzekering kunt u grotendeels zelf bepalen. Uiteraard geldt wel: hoe langer de looptijd, hoe hoger de premie.

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt doorgaans afgesloten als het risico voor langere tijd op hetzelfde niveau blijft. Omdat de uitkering constant is, ligt de premie hoger dan bi